Consulting

Sira Consulting ondersteunt overheden bij het effectiever en efficiënter maken van beleid, regelgeving en de uitvoering daarvan. In co-creatie met onze opdrachtgevers hebben wij oplossingen die regeldruk voor en belemmeringen van bedrijven en burgers wegnemen. Lees hier meer over hoe wij (maatschappelijke) innovatie en economische groei mogelijk maken.

Lees meer →

Finance

Sira Finance ondersteunt banken, verzekeraars en pensioenorganisaties bij het implementeren van nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving. Met actuele kennis van de laatste ontwikkelingen en ervaring met implementeren, richten wij uw compliance effectief en efficiënt in. Lees hier meer over hoe wij complexe wet- en regelgeving voor u werkbaar maken.

Lees meer →

Incentives

Sira Incentives ondersteunt bedrijven bij het realiseren van innovaties en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Wij geven een deskundig oordeel over de (financiële) haalbaarheid en adviseren onafhankelijk over subsidies en financieringen. Lees hier meer over hoe wij samen met u, uw innovatiekracht en winstgevendheid kunnen vergroten.

Lees meer →

Pragmatisch en inhoudelijk gedreven. Zo vertalen wij complexe vraagstukken in werkbare oplossingen voor onze opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven.

Wij zijn gespecialiseerd in het werkbaar maken van regelgeving en dat vraagt om maatwerk. Op de websites van onze bedrijfsonderdelen kunt u lezen wat onze collega’s hierbij inspireert en bezighoudt.

Onze diensten

SIRA Consulting website

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Consulting

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.

Business

Compliance Office

Finance

Voor verzekeraars kan de impact van financiële wet- en regelgeving verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid en concurrentiepositie van hun organisatie. Ons Compliance Office ondersteunt u bij de interpretatie, implementatie en naleving van regelgeving.

Young couple calculating budget

Subsidieadvies

Incentives

Subsidies hebben als doel een maatschappelijke gewenste ontwikkeling te stimuleren. Voor bedrijven zijn dit uitgelezen mogelijkheden om de organisaties duurzaam te laten groeien.

SIRA Consulting website

Dereguleren en passende regels

Consulting

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

iStock_000054412708_Large

Financial management

Finance

Financial management heeft tot doel om de financiële functie binnen een organisatie optimaal in te richten en uit te voeren. De financiële functie weerspiegelt de business strategie, verschaft de juiste (financiële) informatie en ondersteunt de besluitvorming in alle lagen van de organisatie.

SIRA Consulting website

Optimaliseren WBSO en Innovatiebox

Incentives

Er is op dit moment veel te doen over het fiscale regime in Nederland dat met name internationale bedrijven belastingvoordelen zou bieden. Een van de voor deze groep fiscaal aantrekkelijke regelingen heeft betrekking op innovatie, waarin eigenlijk drie regelingen sterk met elkaar verweven zijn.

Mensen

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Nieuws

Red tape suit

Vast in schulden en regels

Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn gemeenten verantwoordelijk voor een toegankelijke, effectieve schuldhulpverlening. Toch zijn er […]

Plaatje nieuwsbericht

Sira Consulting investeert in goede doelen

Sira Consulting is een maatschappelijk betrokken organisatie en heeft voor 2017 besloten om vijf goede doelen actief te ondersteunen. De […]

monitoring-1305045_1280

Internetconsultatie wetsvoorstel

De internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel voor een transparanter toezicht op financiële markten wordt met twee weken verlengd, tot 14 augustus. […]

person-402484_1280

Eerste Algemeen Pensioen Fonds (APF) van start

Een APF is een nieuw vehikel voor kleine pensioenfondsen die door de stortvloed aan regels en toezicht niet langer zelfstandig […]

iStock_000020909511_Large

Kick-Off Kansen voor West II

Eind december kondigde de Europese Commissie haar goedkeuring voor het vernieuwde “Kansen voor West II Operationeel Programma” aan. Er werd […]

Roof and steel frame of Dutch greenhouse

DHK 2015 open: €8 miljoen voor Internationaal Excelleren

Ook in 2015 wordt binnen het programma International Excelleren weer geld beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en […]